Ευθυμιος Ροδιάς

Γεωπονία

Ονοματεπώνυμο: Ευθύμιος Ροδιάς
Διεύθυνση email: efthimisr@yahoo.gr

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: IBO/ΕΚΕΤΑ
Γνωστικό αντικείμενο: Περιβάλλον και γεωεπιστήμες (Environmental and Geosciences)

Hashtags: Γεωπονία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον ερευνητή στο efthimisr @ yahoo.gr για να διευρευνήσετε και επιπλέον μέρες και ώρες διαθεσιμότητας.

Short bio: Efthymios Rodias holds a PhD from University of Turin in optimization of resources in agriculture and agri-food processes. He graduated from Agricultural University of Athens – Department of Natural Resources and Agricultural Engineering and holds a Master degree in Energy Systems – Renewable Energy Sources. His primary research includes operations management in bio-production, optimization of resources in agrifood and agricultural processes, energy crops assessment for biomass production and CO2 emissions evaluation in crop production systems.

Δες τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες του ερευνητή στον παρακάτω πίνακα και κλείσε εδώ το ραντεβού σου.