Νίκος Σαρρής

Παραπληροφόρηση

Ονοματεπώνυμο: Νίκος Σαρρής

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ
Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες πληροφορίας και μηχανικής (Information Science and Engineering)

Hashtags: παραπληροφόρηση, κοινωνικά δίκτυα

Short bio: Από το 1996 που ξεκίνησα το διδακτορικό μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως Μηχανικός Πληροφορικής, εργάζομαι σε ερευνητικά έργα, τόσο από την πλευρά ερευνητικών οργανισμών, όσο και ερευνητικών τμημάτων εμπορικών εταιρειών. Τα τελευταία χρόνια έχω ασχοληθεί περισσότερο με την ανάλυση δημοσιογραφικού περιεχομένου σε μια προσπάθεια ανάπτυξης εφαρμογών που έχουν στόχο την εκτίμηση της αξιοπιστίας πληροφοριών που προκύπτουν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Δες τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες του ερευνητή στον παρακάτω πίνακα και κλείσε εδώ το ραντεβού σου.