Θάνος Σταυρόπουλος

Internet of Things

Ονοματεπώνυμο: Θάνος Σταυρόπουλος

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ
Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες πληροφορίας και μηχανικής (Information Science and Engineering)

Hashtags: Ηλεκτρονική Υγεία, Άνοια, Ευεξία, Αισθητήρες, Φορητές Συσκευές, Έξυπνο Σπίτι, Διαδίκτυο των Αντικειμένων, Σημασιολογικός Ιστός

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον ερευνητή στο athstavr @ iti.gr για να διευρευνήσετε και επιπλέον μέρες και ώρες διαθεσιμότητας.

Short bio: Η συζήτησή μας μπορεί να αφορά το γενικό πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Υγείας, συγκεκριμένες εφαρμογές σε ασθένειες (π.χ. άνοια, σκλήρυνση κατά πλάκας), τεχνολογίες (Σημασιολογικός Ιστός, Διαδίκτυο των Αντικειμένων, Εφαρμογές Ιστού, Ανάλυση Δεδομένων) και πτυχές (π.χ. εφαρμογές παρακολούθησης, ανάλυσης, αισθητήρες, ηλεκτρονική συνταγογράφηση) και πιλότους (Ελλάδα – Ευρώπη).

Δες τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες του ερευνητή στον παρακάτω πίνακα και κλείσε εδώ το ραντεβού σου.