Χριστίνα Κάκαλου

Μηχανική μάθηση


Ονοματεπώνυμο:
Χριστίνα Κάκαλου

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ, ΑΠΘ
Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες πληροφορίας και μηχανικής (Information Science and Engineering), Επιστήμες ζωής (Life Sciences)

Hashtags: ηλεκτρονική υγεία, ψηφιακή υγεία, ιατρική πληροφορική, επεξεργασία φυσικού λόγου, εξαγωγή πληροφορίας από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μηχανική μάθηση, fake news, infodemic

BIO : Είμαι μηχανικός λογισμικού με ειδίκευση στην ιατρική πληροφορική. Δουλεύω στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ, ως μέλος της ομάδας του εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Υγείας.
Η έρευνα μου έχει να κάνει κυρίως με την εξαγωγή πληροφοριών από μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter κτλ.) για θέματα δημόσιας υγείας.

Δες τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες του ερευνητή στον παρακάτω πίνακα και κλείσε εδώ το ραντεβού σου.